Skip to main content

Beyond Creative Agency Exhibition at Echelon X was a success!

The Echelon X event by e27 was a huge success! We thoroughly enjoyed watching and engaging with the startups that pitched their innovative ideas and latest technologies to the public. This annual event provides invaluable opportunities for participants to gain key market insights, access growth programs, enhance their brand credibility, and foster valuable connections.

We are thrilled to showcase our expertise and help elevate your brand’s presence and drive success in the APAC region.

—-

Sự kiện Echelon X của e27 diễn ra thành công rực rỡ! BCA đã có cơ hội học hỏi và tương tác với các công ty startups giới thiệu các ý tưởng đổi mới và công nghệ mới nhất của họ. Sự kiện thường niên này mang đến cơ hội vô giá cho những người tham gia để có được những hiểu biết quan trọng về thị trường, tiếp cận các chương trình phát triển, nâng cao uy tín thương hiệu và thúc đẩy các kết nối có giá trị.

BCA rất vinh dự khi được được giới thiệu chuyên môn của công ty qua các dự án thành công đã từng phát triển và hãy cùng BCA khám phá hành trình nâng cấp thương hiệu của bạn tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và chiến lược tiếp cận thị trường Việt Nam.